Jak darovat peníze a na co si dát pozor

Máte v plánu dát někomu blízkému peníze jako dárek, a zajímalo by vás, jestli vy, nebo ten kdo peníze dostane, musí zaplatit darovací daň? V tom případě vám nabízíme přehled informací, jak je to s českými zákony v případě, že někomu darujete peníze jako dárek.

Peníze jako dárek a darovací daň

Pokud někomu darujete peníze (nebo obecně jakoukoliv cennou věc), tak záleží především na hodnotě daru (nebo na výší finanční částky, kterou darujete). Z pohledu zákona je to na první pohled velmi jednoduché. Darovací daň má povinnost zaplatit ten, kdo dárek dostal. Pokud se tedy někomu rozhodnete darovat peníze, pak nemáte povinnost odvádět darovací daň. Tuto povinnost má ten, kdo dárek obdržel.

Pozn.: jediná výjimka je v případě kdy má dárce trvalý pobyt na území ČR, ale obdarovaný má trvalý pobyt mimo území ČR. V takovém případě má naopak povinnost odvést darovací daň dárce (tedy ten kdo poskytuje peníze jako dárek nebo jakoukoliv jinou cennou věc).

Kdo nemusí platit darovací daň

Pokud ale máte obavy, že vaši blízcí budou muset z vašeho dárku automaticky platit darovací daň, tak nemusíte. Podle zákona existují 3 různé skupiny lidí:

I skupina = jedná se o přímé příbuzné, tedy především manželé, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče. U této skupiny je možné darovat peníze nebo movité věci v hodnotě až jeden milión korun, aniž by byla povinnost platit darovací daň. U darů (finančních, movitých či nemovitých) nad 1 milión korun už ale je povinnost odvést příslušnou darovací daň

II skupina = jedná se o příbuzné v řadě pobočné, tedy především o sourozence, tety, strýce, neteře, synovcem, manžele rodičů a osoby, které s dárcem žily nejméně rok ve společné domácnosti. U této skupiny je limit, při kterém se neplatí darovací daň, snížen na 60 000 Kč. U peněžitých darů na 60 000 Kč nebo u jiných cenných věcí či nemovitostí, které mají vyšší cenu je už ale povinnost odvést darovací daň

III skupina = sem patří ostatní fyzické osoby a právnické osoby. Limit pro osvobození od darovací daně je stanoven na 20 000 Kč.

Kolik je darovací daň

  • do 1 000 000 Kč = 7% z celkové částky nebo ceny daru
  • od 1 000 000 do 2 000 000 Kč = 70 000Kč a 9% ze základu přesahujícího 1 mil. Kč
  • od 2 000 000 do 5 000 000 Kč = 160 000Kč a 12% ze základu přesahujícího 2 mil. Kč
  • od 5 000 000 do 7 000 000 Kč = 520 000Kč a 15% ze základu přesahujícího 5 mil. Kč
  • od 7 000 0000 do 10 000 000 Kč = 820 000Kč a 18% ze základu přesahujícího 7 mil. Kč
  • od 10 000 000 do 20 000 000 Kč = 1 360 000Kč a 21% ze základu přesahujícího 10 mil. Kč
  • od 20 000 000 do 30 000 000 Kč = 3 460 000Kč a 25% ze základu přesahujícího 20 mil. Kč
  • od 30 000 000 do 40 000 000 Kč = 5 960 000Kč a 30% ze základu přesahujícího 30 mil. Kč
  • od 40 000 000 do 50 000 000 Kč = 8 960 000Kč a 35% ze základu přesahujícího 40 mil. Kč
  • od 50 000 000 Kč a více = 12 460 000Kč a 40% ze základu přesahujícího 50 mil. Kč